messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

folder แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2562 เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 106
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379