messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
find_in_page มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำรอง 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
รายงานการประชุมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
รายงานผลการสำรวจข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายจากเหตุสาธารภัย กรณีเกิดพายุวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคา กรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคา กรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคา กรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 117
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379