messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
การพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
การวางแผนอัตรากำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 98
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379