messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

camera_alt ภาพกิจกรรม
นายสุทัศน์ โคตรธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง พร้อมนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร ลงสำรวจพื้นที่ถนน 39 และสำรวจรอบๆบ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์[13 มิถุนายน 2567]
เปิดโครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [13 มิถุนายน 2567]
รณรงค์และพ่นหมอกควันในหมู่บ้าน โดยเฉพาะในเขตโรงเรียน และชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ในวันที่๑๐ -๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗[12 มิถุนายน 2567]
ประชุมกำกับกับติดตามนโยบายของรัฐบาล ภาจกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย กรม และจังหวัด[11 มิถุนายน 2567]
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมซ่อมแซมถนนชำรุดตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง[7 มิถุนายน 2567]
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก[7 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุ่มขนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร[6 มิถุนายน 2567]
โครงการเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง พบประชาชน บ้านกกกะพุง[31 พฤษภาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมนักเล่าเรื่อง เที่ยวชุมชน ยลวิถี"จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗[30 พฤษภาคม 2567]
นายสุทัศน์ โคตรธรรม นายกเทศมนตรีดำบลเหล่าปอแดง เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร เทศบาลดำบลเหล่าปอแดง ประจำปี 2567[29 พฤษภาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 - 10 (ทั้งหมด 245 รายการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 90
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379