ชื่อเรื่อง : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง - ไปบ้านหนองสระ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด : เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง- ไปบ้านหนองสระ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 625.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,125 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : MfSkBOJWed30217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้