ชื่อเรื่อง : ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ตำบลเหล่าปอแดง -ไปบ้านหนองสระ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ชื่อไฟล์ : xvutsMcFri110120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้