messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์และพ่นหมอกควันในหมู่บ้าน โดยเฉพาะในเขตโรงเรียน และชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับนายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 ในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุ่มขนรอบพื้นที่ชุ่ม น้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview65
ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ตำบลเหล่าปอแดง -ไปบ้านหนองสระ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview95
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง - ไปบ้านหนองสระ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview82
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview87
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview73

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview45
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านหนองสระ หมู่ที่ 5 ไปบ้านดอนกกยาง หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview44
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองสระ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview43
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview54

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกาศผลการปฏิบัติงานประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview51
หลักเกณฑ์ผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 24
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379