messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายอนุชา ดาบสีพาย
ประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 090-238-0772
นายภูชิต ขนันแข็ง
รองประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 065-450-7599
นายสมาน ดาโอภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 0855170743
นายชาญชัย ทุมเชียงเข้ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 088-645-9017
นายสุรศักดิ์ จันทรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 093-414-3874
นางนภา แสนแพง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 061-060-7983
นางรินดา มีไกรราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 088-313-3295
นายวิเศษ เบ้าหล่อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 098-682-4142
นายชาญชัย จันทามี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 0654507599
นายลำไพ พังคา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 081-975-3830
นายวันชัย พองดวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 083-429-1885
นายทานิล ศรีนารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 086-241-5300
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 56
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379