messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พันจ่าเอก กฤติยา จิตต์ตรง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวปิยะวรรณ์ กำคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวจริยา นามเกตุ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จ่าสิบเอก ชราวุฒิ มั่นที
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุดารัตน์ ลับลิพล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวอ้อนรัตดา พรมพินิจ
ผู้ช่วยนักโภชนาการ
นางสาวแอนนา วิพรหมหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชฎาพร มูลตองคะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 89
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379