messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์และพ่นหมอกควันในหมู่บ้าน โดยเฉพาะในเขตโรงเรียน และชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับนายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 ในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุ่มขนรอบพื้นที่ชุ่ม น้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ หลักสูตรและวิธีการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประชาสัมพันธ์ อบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร การฝึกอบรมทบทวน ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร เทศบาลดำบลเหล่าปอแดง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการตำบลเหล่าปอแดงรู้ทันปัญหาและความเสี่ยงต่อสุขภาพ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ แห่โคมบัวบูชาในงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประชาสัมพันธ์ ร่วมเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศเทศบาลตําบลเหล่าปอแดง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเคารพรงชาติและร้องเพลงชาติ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 20 (ทั้งหมด 226 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 42
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379