messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านหนองสระ หมู่ที่ 5 ไปบ้านดอนกกยาง หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองสระ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54
แผนการจัดซ้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
แผนจัดหาพัสดุ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
แผนจัดหาพัสดุ2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
แผนจัดหาพัสดุ1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 68
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379