messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวปุณรดา มีระหงษ์
หัวหน้าสถานศึกษา
นางสาวจุฑามาส นาลงพรม
ครู คศ.2
นางอักษร ปลีกลาง
ครู คศ.2
นางศิริรัตน์ ศรีลาศักดิ์
ครู คศ.2
นางสุทธิ วันดีราช
ครู คศ.2
นางสุภัครศิริ มีไกรราช
ครู คศ.1
นางสาวสุพัตรา พิมพ์มีลาย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาวดี เจริญสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเฟื่องฤทัย ศรีเพียชัย
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 113
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379