messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 66
ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ตำบลเหล่าปอแดง -ไปบ้านหนองสระ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 96
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง - ไปบ้านหนองสระ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 83
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 87
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 73
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79
ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส eit ผู้มีส่วนได้เสียบุคคลภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 59
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากโรงเรียนบ้านหนองสระ หมู่ที่ 5 - ไปบ้านดอนกกยาง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 74
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนรอบหนองน้ำสาธารณะหนองสระ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 55
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 3 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรังปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าวัดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าปอแดง เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างธนาคารใต้ดิน ม.6 ไปบ้านกกกะพุง ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 105
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379