messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

account_box กองช่าง
นายสุธีลักษณ์ รสานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายอดิศร พองผาลา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สิบโท ภูมิพัฒน์ ฤาดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นายนฤพนธ์ ไสยสนิท
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายกรวิชณ์ ทวยทองสา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวัฒนา อินธิเสน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายรณชิต มอมุงคุณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิทักษ์ ประทุมพร
พนักงานผลิตน้ำประปา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 27
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379