messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การประชุมประจำเดือนและสอดแทรกการส่งเสริมจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
นโยบายการดำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
แจ้งการประกาศให้แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล-2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 77
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379