messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

folder รายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 4 ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 3 มีนาคม 2565 ครั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 แปรญัตติ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 102
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379