messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49
รายงานประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา รายไตรมาสที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46
find_in_page สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 63
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 76
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379