messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ (ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท.) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ (ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท.)
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ (ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท.)
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
การสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง พนง.จ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
การพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ขรก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกพนักงานเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
ระเบียบประเมินเลื่อนขั้นวงเงินข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
หนังสือ-ก.ท.-เรื่อง-มาตรฐานบรรจุ-เลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
หลักเกณฑ์ใช้บังคับในหน่วยงาน ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 131
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379