messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชนการอำนวยความสะดวกของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
การให้บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 86
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379