messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

folder ตรวจสอบภายใน
รายงานการอบรมผ่านระบบออนไลน์ตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอง อปท. ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
รายงานการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
คู่มือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
นโยบายและขั้นตอนตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
กรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17" ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 34
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379