messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

folder งบการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
งบแสดงฐานะทางการเงินเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35
งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
งบแสดงฐานะทางการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44
งบแสดงฐานะทางการเงินประเดือน ธันวาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 133
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379