messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ของเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 71
ประชาคมหมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
ประชาคมหมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
ประชาคมหมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
ประชาคมหมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
ประชาคมหมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
ประชาคมหมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
ประชาคมหมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
ประชาคมหมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
ประชาคมหมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
ประชาคมหมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
ประชาคมหมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
ประชาคมหมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 97
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379