messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

folder ตัวอย่างคำร้องเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียนทต.เหล่าปอแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
แบบสอบถามความพึงพอใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 66
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379