messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

insert_drive_file สภาพทั่วไป
ตำบลเหล่าปอแดง มีสภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม รอบน้ำหนองหาร ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด ขนาดใหญ่อันดับ ๑ ของภาคอีสาน และเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ เป็นพื้นที่ที่มีศิลปวัตถุและโบราณวัตถุสมัยทวารวดี ๓,๐๐๐ ปี มีตำนานผาแดง – นางไอ่ เป็นดินแดน ๓ ธรรม ได้แก่ ธรรมะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ มีการสืบสานประเพณี ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ และมีวิว ทิวทัศน์ ธรรมชาติที่สวยสดงดงามตลอดน่านน้ำหนองหาร บรรยากาศร่มรื่น ร่มเย็น มีสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณแตะขอบน้ำ และชมพระอาทิตย์ตก ตะวันรอนที่หนองหารยามเย็น วิถีชีวิตแบบอีสาน ชนเผ่าญ้อผสมภูไท ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมงที่สามารถทำได้ตลอดทั้งปี ด้วยสายน้ำธรรมชาติหนองหารที่หล่อเลี้ยงชุมชน ได้แก่ การปลูกข้าวได้ทั้งนาปี นาปัง พืชผักสวนครัวทุกชนิด ผลไม้ตามฤดูกาล กุ้ง หอย ปู ปลา สำหรับการบริโภค แลกเปลี่ยน มีมากก็จำหน่ายหรือแปรรูป เป็นสินค้า OTOP ได้แก่ ปลาแห้ง ปลาแดดเดียว ปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม ปลาร้าทรงเครื่อง รวมทั้งคนในชุมชน มีความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ หลัก เมโส เมโท คือ เคารพ ผู้หลักผู้ใหญ่และผู้นำชุมชน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนา ยกระดับ วิถีชีวิตปกติ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้โดดเด่น มีระบบแบบแผน สู่นวัตกรรม วิถีชุมชน วิถีพอเพียง
รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 53
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379