messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

attach_money เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เดือนมิถุนายน 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เดือนพฤษภาคม 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เดือนเมษายน 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เดือนมีนาคม 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เดือนมกราคม 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เดือนกันยายน 2566
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 51
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379